Fok-Pup

{ Waar zijn er pups beschikbaar ? }


Op deze pagina worden de nesten aangekondigd van fokkers die ook lid zijn van de club. Voor eventuele nesten van niet-leden kan je terecht op de website van de Koninklijke Maatschappij Sint Hubertus.


Weet dat er in België gemiddeld een 10-tal nesten per jaar worden geboren. Aan een gemiddelde van 6 pups per jaar, betekent dit dat er jaarlijks ongeveer een 60-tal pups beschikbaar zijn, wat uiteraard niet zoveel is.

Dit betekent ook dat er meestal niet onmiddellijk pups beschikbaar zijn. Sommige fokkers hebben al een wachtlijst nog vooraleer de pups geboren zijn.


Hier kan je een overzicht vinden van de nesten die geboren zijn of eventueel gepland zijn. Om te weten of er nog pups beschikbaar zijn, dien je contact te nemen met de fokker.


Misschien ben je meer geïnteresseerd in een hond die iets ouder is ? Af en toe dienen er om allerlei redenen honden te worden herplaatst. Neem hiervoor eens een kijkje bij herplaatsing.


Meer info? info@magyarvizsla.be


{ Wil je een nestje fokken }


Dan ben je wellicht op zoek naar een goede vader voor je pups. Op de website vind je een lijst met reuen die voldoen aan het fokreglement. Helaas zijn er maar weinig honden die voldoen en bovendien zijn zij allen van respectabele leeftijd.


Langs deze weg willen wij dus graag een oproep doen aan eigenaars die hun Vizsla-reu beschikbaar willen stellen voor de fok, om ons de gegevens door te sturen.

Wij zorgen dan voor publicatie op onze website


Meer info? info@magyarvizsla.be{ Ben je jager en zoek je een goede jachtgezel }


Weet dat de meeste Vizsla’s van nature over voldoende jachtinstinct beschikken. Er wordt nog niet echt enkel op exterieur gefokt, zoals dit bijvoorbeeld het geval is bij de Ierse Setter. Karakter is minstens even belangrijk. Uiteraard is het voor jagers aangewezen om een pup te kiezen uit een nest waarvan de ouders over bewezen jachtcapaciteiten beschikken. Dit kunnen bijvoorbeeld resultaten zijn behaald op veldwedstrijden, of gewoon omdat je de ouders kent en zelf de capaciteiten op jacht hebt kunnen vaststellen. Sommige bloedlijnen zijn gekend voor de werkkwaliteiten.

Neem contact op met de club als je hierover meer wenst te weten.

Watermolenstraat 67

9700 Oudenaarde

info@magyarvizsla.be

{ Stamboom }


In België zijn er zo goed als geen fokkers die op systematische wijze Vizsla’s fokken. Bij de meesten gaat het zelfs om een éénmalig nest, meestal dan nog met de bedoeling om zelf een pup aan te houden.


Vanuit de club hebben wij een fokreglement opgesteld met de bedoeling de kwaliteit van ons Vizslabestand te verbeteren. Het volledige fokreglement kan je op de website nalezen, maar in grote lijnen komt het hierop neer :

  • beide ouders moeten minstens een Zeer Goed behaald hebben op een exterieurkeuring
  • beide ouders moeten een test natuurlijke jachtaanleg afgelegd hebben
  • beide ouders moeten geröntgend zijn en vrij van heupdysplasie (A of B)

Omdat de vraag veel groter is dan het aanbod, nemen fokkers deze richtlijnen niet altijd zo nauw. Vooral de laatste voorwaarde wordt wel eens over het hoofd gezien (omwille van de kostprijs van een dergelijke diagnose).

Dit betekent nog niet dat dergelijke nesten per definitie van mindere kwaliteit zouden zijn. Alleen, wij hebben geen informatie over deze honden wat de beoordeling zeer moeilijk, zoniet onmogelijk maakt.

Nesten die voldoen aan het fokreglement krijgen in de lijst een speciale aanduiding. Ervaring uit het verleden leert ons dat dergelijke nesten in de regel uitstekende pups voortbrengen. Voor de leek biedt deze informatie dus zeker de nodige houvast.


Je kan het fokreglement hier lezen.


Copyright by BMVC All Rights Reserved

{ Wetgeving vanaf 29/12/2014 }


Op deze pagina worden nesten aangekondigd van fokkers die lid zijn van de club en die fokken volgens de reglementen van de Koninklijke Maatschappij Sint Hubertus (KMSH – instantie voor het afleveren van stambomen)


Voor eventuele nesten van niet leden kan je terecht op de website van de KMSH.


Omdat onze vizsla de laatste jaren zo populair geworden is en er in België gemiddeld maar een 70 tal pups geboren worden werken sommige fokkers met een wachtlijst, al lang voor er zelfs maar sprake is van pups.  Er tijdig bij zijn is dus de boodschap.


Je zou kunnen overwegen om een kwalitatieve pup uit het buitenland te laten overkomen.  Hou er dan wel rekening mee dat een pup alleen over de grens mag indien hij beschermt is tegen hondsdolheid.  Het vaccin mag pas vanaf de leeftijd van 12 weken toegediend worden en het duurt nog 3 weken vooraleer het vaccin werkt.  Daardoor is je pup minstens 15 weken vooraleer hij bij jullie mag komen wonen.  De pup is dan al geen pup meer maar een jonge hond.  Qua socialisatie en inprenting heeft je pup dan wel een belangrijke periode gemist.  Om de socialisatieperiode toch voldoende te benutten zijn er soms wel mensen die het risico nemen om hun pup eerder in het buitenland op te halen.  Weet wel dat je dan in strijd bent met de Europese regelgeving en als je tegen de lamp loopt (aan de grens, je dierenarts heeft meldingsplicht, …) je je pup wellicht nooit meer zal terugzien.   


Doordat de vraag naar een vizsla dermate groter is dan het aanbod hebben natuurlijk ook broodfokkers en winkels de weg naar een vizsla gevonden.  Deze honden worden dikwijls in erbarmelijke omstandigheden gefokt met slechte huisvesting voor zowel de ouderdieren als de pups.  Er wordt meestal wel wat moeite gedaan om de uiterlijke schijn hoog te houden.


Als club raden wij broodfok of het kopen van een vizsla in een dierenwinkel ten stelligste af.  Denk eraan je redt geen pup maar je houdt de broodfok in stand. 


Maar hoe herken je dan een broodfokker?


Door de negatieve bijklank zijn broodfokkers zeer sluw geworden in het adverteren.  Ze adverteren heel vaak onder 2de hands, marktplaats, … en geven zich uit alsof de pups in familiale sfeer opgroeien, pups vanop de boerderij, …  Weet alleen dat je op dergelijke sites pas kan adverteren indien je een erkenningsnummer hebt (verplicht vanaf 3 nesten per jaar).


Een hobby-fokker zal je dus zelden of nooit op deze manier terugvinden. 


Een stamboom bied enige vorm van garantie maar toch ook weer niet.  Vaak worden de ouderdieren in orde gebracht om aan de minimale eisen te voldoen voor het verkrijgen van stambomen bij de KMSH.  De karakters van de honden, socialisatie, huisvesting van de pups laat dikwijls ook te wensen over.


Heeft een fokker (met of zonder stamboom) meerdere nesten op hetzelfde moment wees dan zeker kritisch.  Één nest socialiseren is voor een fokker al heel intens maar meerdere nesten tegelijkertijd fatsoenlijk socialiseren is ondoenbaar.  Als pups voor 8 weken niet voldoende (menselijke) prikkels gehad hebben zullen zij dit, met alle gevolgen van dien, in zijn latere leven ALTIJD meedragen.


Als BMVC raden wij aan om steeds een bezoekje bij de fokker thuis te vragen.  Een goede fokker zal jullie met plezier aan zijn honden voorstellen.  Volg vooral je buikgevoel en koop niet zomaar ergens een vizsla om zo snel mogelijk een vizsla-eigenaar te zijn. 


Als je zelf hebt vastgesteld dat honden slecht gehuisvest zijn, er een reukje zit aan de manier van fokken bij bepaalde fokkers of misschien zelf als ‘slachtoffer’ bent geworden zonder het vooraf te beseffen, blijf dan niet bij de pakken zitten en maak hiervan melding bij de bevoegde instanties.  Dit kan op https://www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu/dieren/melden-van-verwaarloosde-mishandelde-dieren .


We hebben als BMVC het beste voor met het ons zo geliefde ras en hopen dat iedereen hierbij zijn steentje wil bijdragen.